Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

היה טוב?

פעם דיברו לעניין
ביושר ובנימוס.
"תסתמי את פיך"
ומיד "תודה".
אנשים דיברו בשפת הקודש
נקייה מכל כוונה זרה.
עכשיו ללא שמלוגים
לא מקבלים כלום
בימים ההם המדבר מלא אמונה
היום הוא חול ואבן
מי ייתן ואקבל את הקודם.
אוי. לא!
זה כואב.

30.11.2012