Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ביני ובינם גשר צר

רבים מבקשים את נפשי
כמה פעמים עליי למות
לספק את תאוותם.
את רצון אללה הם רואים.
גשר צר ביני ובינם
בצדו הרחוק צפופים
יערות של פגיונות שנאה.
בצדו הקרוב חוצים אחד-אחד
אני מביט במי שעובר לצדי
מברכו לשלום
בפסוק "בראשית"
והוא סב לאחור.

30.11.2012