Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

סוף המסע

אתה נסיך לבי
התעלמתי מהעצות שנתן לי אבי.
אני אלך
אהיה כל מה שאתה
אתחבר אליך
לגמרי
אסע אחריך
מסעותיך יהיו למסעותיי
תרמיל ואופנוע
ביתי.
ומשחברתי.
התוכל לבוא אליי?
להיות מה שאני?
במעט?
סוף המסע.

20.10.2012