Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מסוחרר

צללית דמותך
מעצימה את כוחי
בעוז מותח קשת
כלל לא רואה
שמיתרה קרוע
נאחז בקצהו
מסוחרר
מושיט יד
מבקש לאחוז
את ידך.

11.1.2014