Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

זכותך

תהיתי על גמישותו של
פתח הרחם
ועל הקשר הנסתר שבינו
ובין לבך
ללא אשמה
ידעת להתחבר עם שלושה גברים נשואים
כולל בעלך
מימשת את זכותך לאהבה
לעצרה-לא אנושי
היא קדומה
כחיים
להם אני סוגד
איני אדוק לאחד
בעודי מנסה לחשב לכמה
הקנאה שלפה את פגיונה
הותירה
את האחד
והוא זורע אפונה ריחנית
לזכור את ריחות האהבה.

28.2.2014