Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מטופלת אונקולוגית

מטופלת באשפוז יום
תרופות אונקולוגיות
גופי מלא חומרי רעל
אצבעותיי כבדות כשריון-
מתופעות הלוואי של טקסול
ספירות דם נמוכות להחריד
הצואה מסרבת להתפנות מהמעי
גופי מכווץ מהקאות
החולשה אינה דורשת מזון
די לה בחומר
54 קילוגרם משקלה
כולל הגוש
לגידול יש תלת ממד: 5X4X4
בוגר דיו להתרבות
אך אני בת-מזל שאתה אתי
מדברת גם בשמו
של הגידול הסרטני
מחייכת:
אהבתי אינה חומר.

3.5.2014