Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מחכה

לא חייב את השלם
מחכה לשמוע
לא חייב תשובה
אסתפק בצליל
בסימן
בתקווה קלושה
להמשך
שנוכל להחליף מילה, אות
מבט
אסתפק באור המוחזר
מחכה.

3.12.2015