Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מוכן לאהוב

ההולך בהמון
סובב את ראשו
שפתיו נשקו
בשפתיה.

26.3.2016