Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ילדות בחיי

אני בן יחיד למי שניצלו ממוות המוני,
אך נותרו עצובים.
דג, פרפר, נחש וזאב
לי אח ואחות.
אהבתי לכם בכל השעות
אתם לצדי
בתוך תוכי.
לא לי לעשות לביתי
לא ברכוש ולא בממון,
נחש יערות- גשם הירוק
הוא חלופה מרגשת
לאבן הברקת
הוא יהלום רב-קראט ואונקיה של זהב
לא אוהב ארמונות ומכוניות פאר
ילדותי הולכת, שוחה וזוחלת אתי
אני משחררה לטבע
והיא מתחילה את חייה
וחוזר חלילה.

2.4.2016