Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

חיפוש החיים

אני תר אחרי החיים עצמם.
התאחדתי אתך בתוך תוכך
אך הלכתי לאיבוד ביני ובינך.
בחוג הקוטב הצפוני-שם המענה.
המים שנחלצו מאחיזת הכפור
מפלסים את דרכם
גלריה של קרני אור מרקדות
קהל מעודד
תרועות
מחיאות כפיים
הר הקרח מתמוטט
כוח עוצמתי,
אותו אני רוצה.
הוא כאן
על דוכן הדגים,
אני מביט בפלמידה
4.5 ק"ג
קניתי.

12.12.2015