Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

חייב אימא

נמרת טיגריס
שוכבת על צדה
כדרכן של המיניקות.
לא קמה
אני אחד מששת גוריה
פטמתה ממלאת את פי
משקלי 950 גרם
אני שומע את עצמי מדבר אל הגור
מפיח בו כוחות קיום
אני חייב אימא
לינוק ממנה את החיים
ולהעניק.

15.12.2015