Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

למי הדמעה?

סופה של הזוגיות.
אינם יכולים עוד לשאת זה את זה
ריחם בלתי נסבל
חילקו את החיסכון והרכוש
נותר הילד.
מביטים בו
כל אחד מזהה את חלקו:
את אף המחודד,
את צבע העיניים,
את השפתיים,
את תווי הפנים.
אינם חסים
הוא במגרפה
היא במזלג
תוקעים בילד
מושכים.
כל אחד חומס לעצמו,
דורש את חלקו
הילד בוכה
הוריו מתקוטטים על הדמעה:
מי יקבל אותה?

28.12.2015