Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בעקבות

עקבות מוליכות אל הים
החוף שומם
אין סימן לאדם,
לא חלקי בגד.
ישבתי על החול הרך
פניי אל האופק
לשונות הגלים מלחכות
אני ממתין.
והנה דמות עולה
המים ניתזים לאחור
היא קרבה אליי עד מרחק הנגיעה
זיהיתי, הושטתי יד,
היא סובבה עצמה ושקעה.
אני יודע שאראה אותה שוב
בעוד שנה.

30.12.2015