Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

תפוח או לא

אין לדעת אם הזוגיות תצלח.
רגע של תשוקה אינו ערובה.
הגורל
הוא שיקבע.
בדרך מההפלגה
נשמט התפוח ונפל לים.
"בוא ונשחה אליו" היא אמרה.
הרי חלפה יממה
הרי הגלים
הרי הגאות והשפל
הרי הזרמים.
אך נכנסו לים,
מבלי להסתכל זה בזה
התרחקו.
קו החוף לא נראה,
וכשנפגשו-
הושיטה את ידה: הנה התפוח
אני אתך.

6.12.2015