Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

השלכות החמין

ממאמא אני יודעת:
פרוסה אחת של לחם לבן בסיר החמין
מונעת את כל הריחות הרעים
הנובעים משעועית.
החמין יוצא תמים,
ללא גזים מציקים.
אך בשביל פולני כמוני,
מרשם הלדינו אינו מועיל.
אני מתקשה לעצור את זרם הפליטות
העוזבות ברצף או במנות מדודות.
דחיתי פגישה עסקית למועד אחר,
גם ביקור אצל החבר,
אני בצום,
חייב להתנקות.
אישן לבדי בלילה הקרוב.
אני שואל: מה עלה בגורלה
של אותה הפרוסה הלבנה
רוויית הריחות?

28.11.2015