Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

לא תמיד בת 92

אני יודע שהיית אמיצה
שבגיל 18 יצאת
ותיק גורלך על שכמך
הצלת את עצמך
הקמת משפחה,
ועוד אחת, ועוד אחת.
לא תמיד היית בת 92.
לזכותך: מצאת
את בנה האבוד של חברתך.
אני יודע שלא קלה את
ולא קל אתך
אך לא לך אשמת הזקנה,
לא לך.

27.10.2012