Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

כלום לא קרה

ברגע
הבלתי צפוי קרה:
אני קרב לאני.
לא העזו בעבר
המשיכה גברה על הדחייה.
השלימו.
עכשיו אינם יודעים
האם לספר?
האם לשמור סוד?
אך האני חזק מכול
אין מקום לרגשות
אין מקום לחולשה.
עצמו עיניים
והמשיכו הלאה.
למחרת. בכניסה
למשרד ב-08:30
יגידו שלום סתמי.
כלום לא קרה.

14.12.2015