Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אור לעצמם

היש חזון לקריית אור לגויים?
בית ארץ השומר
את העושים לביתם מנביט:
לעצמם בכל פינה ווילה.
שושלת נסיכים
את עצמם מלטפים
את עצמם מפנקים
הון לעצמם אוגרים
מאה מונים מעל הממוצע.
אינכם זקוקים אלא לעצמכם.
חוגיכם הנוצץ כפגיון מנקר העיניים.
אך מתוך השוליים
רושף מבטם של שונאים ומעריצים
ואתם מתבצרים
בחומה של פאר
ובמגדלים של זהב.

22.12.2015