Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

באו עגורים לאגם שיבש

החסר חותך לי את הכנפיים
את אתי מבלי להיות פה.
אני ממשיך את דרכי
בהרגל האפור
כדרך העגורים
החוזרים לאגם שיבש.
כל שנותר ממנו הוא געגוע
כשיגרה שלי ושלך.
לא אל המים עושים הם דרכם
מהם לא נותרה לחלוחית
הזיכרון הוא שמניעם.
העגורים זינקו מעלנו,
התכסינו באבק
השגרה.

2.12.2015