Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

עשה אהבה בשירה

אהבת הגוף אינה מרגשת אותי
אני חש אותה דרך התקשורת
היא סביבי תמיד:
בפרסומות,
במהלך הקנייה.
אני קונה סקס.
אהבתי לאות
היודעת להתחבר לאחות,
היחד שיוצר את ההתרגשות
שחסר בהיותן לבדן
הזיווג הזה גורם לי הנאה
פיזית
אורגזמת השירה.

10.11.2015