Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

למען השירה

הצרכים, מזונות, אוויר ובריאות
מכונת קיום
למען שאכל לכתוב שיר אחד
ולקרוא שניים.

20.5.2016