Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

החיים למען המטפלת

מזה חמש שנים שמחלת אלצהיימר
השתלטה על אחותי לבנה.
היא חסרת תנועה, חסרת דיבור,
חסרת הבעה, חסרת..
עובדת זרה איתה 7/24
מאכילה, רוחצת, מנקה, משולמת
עבור המטפלת-אחותי היא נכס.
הנפלית קיבלה הלוואה לבנות את ביתה,
התחייבה לעוד שלוש שנים
זה הזמן שלבנה חייבת להמשיך.
לא בא בחשבון
לבנה חייבת לחיות
למען המטפלת.

5.12.2015