Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אל אחד בתוך הדג

דג דקר על הקרח מונח
עיניו ירקרקות
מלאות
מבט
חוסר הנוע מצער אותי
כי סנפיריו מלאי כוח
אך נחים.
אהבתי אליו
נושא תפילה למענו ולמעני
אל אל אחד
הוא בתוך הדג
תפילתי אליו.

10.11.15