Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ברינה יקצרו חיים

בדבקות שאין מעליה,
כחלוץ שלפני המחנה
אינו מרפה
מניף ומניף את חרבו
רוצה להספיק ולהרוג
עוד יהודי.
לכבוש את לבו ברינת האסלאם
לשפוך דם
את דמי.
הוא קרב אליי וחיוך על פניו
אני מקבלו עם 9 מ"מ בקנה
סוחט פעמיים את ההדק
הוא אומר: "חאלס. מספיק!"
אני עונה: "חאלס חרב,
אל תחשוב אפילו לרצוח יהודי,
מותו לא יעשה אותך שהיד".
הוא מתחרט.
אני יורה.

26.12.2015