Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ערבים למשכנתה

אני חי עם אישה
שלושה ילדים
ומשכנתה.
את הסיפוק אני מוצא
באישה אחרת
לה זוג תאומים
בעל ומשכנתה.
בעלה-סיפוקו באישה אחרת
לה ילדים
בעל ומשכנתה…
יש ערבים
למשכנתה.

14.11.2015