Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

לבדי מול האסלאם

"סולם יעקב"-יצירת אמן
בצד הכביש הסואן
גרם מדרגותיו במהופך ניצב
שנים אני חולף על פניו.
הפעם
נעצבתי
הבנתי שאינן מובילות
לשום מקום
ומותירות אותי לבד
אל מול האסלאם.

10.11.15