Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

פח השלום

יא יאסר, יברך האל,
מהשמן זה
תמכור לי בבקשה פח אחד.
שכני המכובד, אמכור לך
שק זיתים או אפילו שניים
מהקטיף החדש.
יא יאסר, הזית קשה לשיניים שלי,
רק את השמן ביקשתי.
יא מוסא, שכני היהודי, אני אתך ביושר
אם בנך ירצה בבת שלי,
לא אסרב לך,
בתנאי שיתאסלם.
שמן הזית זה דבר אחר
הרי השמן מכפיל כוח פי 7
זה שיעבוד את הכרם
לו תהיה הארץ לדורי דורות
פח השמן הוא שייקבע למי תהיה האדמה הזאת
האם תיקרא פלסטין או ישראל.
את השמן הזה איני מוכר!
האם אתה מבין?
אני מבין.
וכשתמכור לי פח שמן אחד-
נשמע את משק כנפיה של סנונית השלום.

8.11.2015