Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

כאבו של גזען

הבוץ הקר זרם לתוך המעברה,
השיטפון התחיל ביום
ונמשך כל הלילה.
באסבסטון לא נשאר מקום יבש
הקור מילא את כל המעברה.
אימא לבשה מעיל שועלי הכסף
שהביאה אתה משם.
"הוא עוד יועיל", אמרה.
שמעתי ממנה:
"הגיע תורנו לצאת מהאסבסטון,
לפני המרוקאים.
האשכנזים בנו את המדינה ועובדים בשבילה".
המשפט שחימם את המעברה
בלילה ההוא.
נתן כוח להתגבר
על הבוץ הקר.
עכשיו רועי חסן, ישראל דדון וחבורת הערס-פואטיקה
מתפרסמים ב-"הארץ"
משוררי המעברה
צוננים שקירר את הוריהם
ועל כן דורשים לעצמם את החום הצורב.
אצלי מעלים הם את זיכרון ליל הבוץ
באסבסטון.
מעיל השועלים של אימא
תלוי בארון.

1.11.2015