Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

שורשים על גדות הנהר

עצי הצפצפה על גדות נהר הוורטה
מעליהם ענן ירוק
עלוותם מכופפת את הענפים הדקים
המבקשים להגיע רחוק
לכבוש את השמים ואת הארץ
כדרכם של הצעירים.
אך אני תר אחרי עץ עתיק יומין
שענפיו שימשו את אבא לדיג,
מצאתי.
עץ זקן שומר סוד ממעיט עלים
אני בוחן את עובי שורשיו
בגזע העבות כתם שחור
הזמן לא העלים את שרפת
קהילת יהודי העיירה.
אוסיאקוב
בקיץ 1942.

6.7.2013