Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

החלום שנותר

מקווה מים
קטן ככל שיהיה
מרגש אותי
חייב לגעת
להרגיש את הרטיבות בין האצבעות
לראות את המים נוטפים
מעורר בי רצון לטבול בהם
כשפני המים נעים
לגודלם אין משמעות
אני מתקשה לראות את עומקם
ואז אני שומע:
"כמה זמן לוקח לך לשטוף את הרצפה?"

28.7.2013