Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אתה לא עוזב

כשאתה עובר לידי
אני בולעת אספירין.
אתה מעלה לי ת' חום
אני שומעת צליל קלרינט
פונה אלי ואומר:
"אותך אני אוהב"
אתה מביט בי
דבר לא אומר
אני מרגישה את שפתיך
אתה לא עוזב.

20.6.2013