Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

חשופה על המזח

איני יכולה לשאת את מבטם
של הבטלנים על המזח.
חשופה אני בין רשתות הדייגים.
מהקיץ האחרון, מבטם
מבהיל.
אני יודעת את הפשר
כי גדלתי לאישה,
אך רוצה לחיות בין הדגים
ריחם דבק בי.
שמעתי נשים צועקות:
תכסי את גופך!
את גופי עטפתי ברשת דייגים
משקל העופרת הכביד
אך הוקל לי במים
בגדי שזור בצמחי הים שהשמש ייבשם
דרכם יושבי המזח
נראים כילדים.

20.6.2013