Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מאי קאי מאיה קאיה

זה שנים שמאיה וקאי עזבו את הבית
מאיה עובדת במשרד עורכי-דין
מהיוקרתי שיש במנהטן ובכלל בארה"ב.
למדה שפת המיליונים
קאי רחוקה
אנחנו מדברים
אך נפגשים לעתים רחוקות
לזמן באמריקה יש ערך של משאב היקר מכל.

מאי וקאיה בבית
כל בוקר מקבלים אהבה.
טונה וסלומון ביחסים שווים
בדיקה רפואית מקיפה אחת לחודש
כולל ציפורניים ובריאות הפרווה.
אנחנו מממנים
להצלחה יש עלות.

מאז שאשתי ואני יצאנו לגמלאות
מקיימים שגרה בונה
כל יום מתחיל בקפה
ובדיון מעמיק:
בודקים מאזנים של חברות
ותחזיות של אנליסטים
מחלקים משימות, מקבלים החלטות.
סדר גודל של חצי מיליון.
הלחימה בסוריה מעודדת פיתוח
החלטנו להשקיע בדור הבא
של תעשיות ביטחון לאומי ונשק מתוחכם.
אין זה נכון להשקיע הכול בסל אחד,
אך אנחנו, בדומה לשאר העולם, מתנגדים
לכיבוש מתמשך של ישראלי בפלסטין.

20.6.2013