Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

איבריהם מניגריה

מאז שחציתי את הגבול לישראל
אפילו יום אחד
לא הייתי רעב
אני מבחין במבטים שלכם
אפילו של העניים ביותר
זה לא עושה לי טוב על הלב
עצוב לי שאיני רצוי אצלכם
אני יודע שאת השורות:
אזרחות:
כתובת מגורים:
לא אוכל למלא לעולם
גם לא את מספר הזהות
אבל אני לא רעב
ארצכם מלאה אוכל
אחרי שאני שוטף כלים ומנקה
אני אוכל.
אני לא רעב.

28.7.2013