Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

יכולים לנצח יכולים להפסיד

ישראל לא יודעת לנצח
יכולה להפסיד
פלסטינאים לא יודעים להפסיד
יכולים לנצח.

משלימים
מביטים זה בזה
בוחנים את היריב
שולחים מרגלים.

רומזים
מעבירים רמזים
מוכנים בתנאי ש…
מתרגלים אמנויות הטעיה

לשניהם ירושלים שלמה
לכל אחד מהם הארץ
המילים נושאות ונותנות
האנשים נותרו מחוץ לגדר.

יכולים לנצח
יכולים להפסיד.

27.7.2013