Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הוא שם

לידי מבנה הגבוה מכול
אני בקומה אפס
מבטי אל השמש
פניו חסרות צורה
איני מבחין דבר
אך הוא שם.
קיים מתמיד מעבר לכוחי.
להקות של רוח כעופות השמים
נעות סביב לראש המגדל
וברגע כנפיהם, כסנפירי הדגה,
מסתירות את פניו.
אך הוא שם.

17.7.2015