Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אני והשהיד

מותי יעשהו שהיד
השהיד אינו נספר בין החיים
לא נספר בין המתים
לא נספר.
את האסלאם הוא מפיץ
על פי עצמת ההדף
חיילי אללה
חיזבאללה
אללה גדול
חייליו שועטים
דרך אוסלו עד קצות תבל
כורתים ראש של כל תרבות אחרת.
שלי.
חסר אונים אני מנפנף בדגל השוויון
בפסקי בית המשפט העליון
ההוא שמולי מצחוק מתפקע
עוד רגע..
אך אני מקדימו:
"אסלאם עוין אנוש"
רעש
ושקט.

27.8.2014