Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ספסל בגלפגוס

על הספסל
במנוחה מוחלטת
אריה-ים עצום עיניים
זיז אינו מניע
בקשתי את קרבתו
ישבתי לצדו
בעין אחת הביט בי בחטף
גילה בי עניין
אולי חש בריח הדם
מפצעי הטחורים המציקים
השרוע בדמות המלאך
נעץ שיניו ומשך
אחרים הצטרפו בהמונים
תוך זמן קצר חלקו את גופי
אמרתי לעצמי:
זאת הדרך לחיי הנצח
בגלפגוס.

30.6.2015