Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

זמרת ממרום

הסרתי מבט
אני חרד מלהמשיך להסתכל בך
בל יפחת גופך
אפילו פירור משקל אחד
קולך של מלאך בתת-משקל
כל-כך מעט
על הבמה מניעה עצמה בקלות
בהתמדה מזיזה את הכתפיים
מרחיבה את בית החזה
גם את השדיים, מעט
מצמיחה כנפיים
שנפרשות עם כל תנועה
עכשיו הן ענקיות
נושאות אותך ללא מאמץ
זמרת ממרום.

1.10.2015