Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

נכנעתי / לא נכנעתי

נכנעתי לפנטזיה:
אנחנו באותו הפרוזדור
זה שנים שאנו אומרים
שלום!
מה נשמע?
ולא יותר.
מדי פעם
אני מחליפה בגד
האם תשים לב?
רציתי לגנוב אותך
לראות את עצמי דרכך
לקבל את שאתה
תוציא ממני,
אך המשכתי ללכת,
ואתה לא
תדע.

1.8.2014