Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

השירה היא אדוני

כמוכה בלשונו
שירת המשורר מקבצת מתי מספר
אהבתי לנביא משה
המשורר
על שהגה את האמונה באל
חסר גוף וצורה
אך מתקדש בשירה.
דרכו של המשורר
לעולם אינה נחסמת
הוא רואה את הים המתבקע,
את גליו המתגבהים כהרים.
המשורר חוצה יחף את המצולות
וקורא שירה.
האמונה מזינה את פיו
השירה פורצת את גרונו
אין כמותה
אין מלבדה.

30.3.2014