Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

השנאה במחילה

חמאס וישראל
יורקים אש.
משאלתם-להרוג
כל מת-פרח
מבקשים זר.
עד שפסק הקציר,
ענן השפיות כיסה
את השנאה.
זאת ירדה למחילה
שם ממתינה.

נפתלי 30.11.12