Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

סוואנה ברחוב 42

להקות במעגל
צבי, קודו וגנו
נוגעים זה בזה
עיניהם בזוג אריות
הסוואנה היא בימת הכלולות
מחזה פרו ורבו על פי העונה
הזוג חושף ניבים
נשימתם נשמעת למרחקים
היא מצליפה בו בזנבה
תוך רגע הוא קם לתחייה
אין רואים לצדדים
נעולים.
ברחוב ה-42 ושדרה השמינית
ברחבה 3X
מופע סקס חי.
הצופים מצטופפים-
מבטם בזוג שמקיים הבטחה:
סקס חי.
בין הכיסאות מארחות נעות,
בחוסר לבוש נוצץ
שולחות גופן
X בכל מקום
השבוי ביצרו
צונח לרגליה
הזרקורים אל הבמה
יש רגע של חדירה.

29.12.2012