Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

נוגעת בחסר רצון

עכשיו אני חסר רצון:
לא לתת, לא לקחת.
לא לפקוח עין לא לעצמה
איני עושה
וזה מעייף אותי נורא.
את מביטה בי.
נוגעת כדרך הנשים.
מחבקת.
מבקשת לדעת
האם זה אני.
מקבלת "כן".
בוכה.

9.9.2013