Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

לא דרככם

לא רוצה בחכמת הזקנים.
הפטורים מהיצר
היודעים
השוקלים
הבוחנים
איני רוצה בצדקתם
גם לא בדרכם
רוצה ללכת בלא דרך
לא רוצה חם או קר
רק לאהוב אותך.

10.8.2012