Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

שהיד בשני קולות

תראו את הילד,
גאוותה של אמא היהודייה.
הקהל המוסלמי
בא לברך את השהיד:
"אללה אכבר"
איך הוא ידע את גודלו
של האלוהים.
איזה גיבור.
אמו רצתה
שיהיה רופא
שכל מחלה יירפא.
בנך השהיד חייב למות!
גופו מרוסק
עד האברים הקטנים.
חלקיו-בביוב נשפכים.
לא אצל-אמו היהודייה.
אצלה הוא מקבל
כבד קצוץ וקציצות דג ממולא.
כל החיים.

9.9.2014