Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

רצועת השנאה

רצעת השנאה יורה
שליחו של האסלאם
לא עוצר
הורג-נהרג.
במותי
אתה שהיד.
המוות-שמחתך
האדמה.
שאליה עיניך
מאדימה.
ואת זרעי החרב מצמיחה.
בעוד אני מאחל
שהסכסוך יסתיים.
השהיד בדרכו
אל הג'יהאד הגדול.
אך אני בשלי:
מדקלם את שיר השלום
אל מול האש
אור לגויים
נעכל ומת.

18.7.2014