Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

חרות שוויון אחווה

חרות
שוויון
אחווה
חרות נולדה ראשונה
אין לה צורך להתאפר
כול כולה כלילת יופי,
מביטים בה בקנאה
היא התגשמות הדורות, דור אחר דור
ומלבושיה כלי מלחמה.
שוויון עולה מולה, מתנשא,
מצטט: "ואהבת לרעך כמוך"
בטרם החליפו מילה, חירות ירקה בפניו,
שלפה אקדח,
התנקשה.
שוויון מוטל מדמם
פג החלום.
אחווה באה לנחם
מדברת חמלה: איש ואישה נולדו שווים,
זה אידיאל החיים,
חזון הנביאים.
חרות יודעת את יעודה,
אחווה נמלטת על נפשה.
העולם של חרות.
לא תחלוק את תהילתה.

1.7.2016