Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

יש בי מונגולי

משוררים מארצות ומלאומים*
קוראים שיריהם בלובי המלון בנתניה.
מונגולי לבוש מעיל עור ארוך
מעוטר לוחות מתכת
נכנס למרכז המעגל
קורא שיר
מיד הקפיא את החום המעיק
רוח באה
יבשה וקרה;
יבבת זאבים נשמעת
עיט הערבה מנמיך עוף
שולף אנקוליו.
יש בי מהמונגולי הזה
יש בכל אדם.
הוא שומע את רשרוש עשבי הערבה
ומרגיש את זרימת מי הקרחונים,
בעודו שרוע אל מול המסך:
תכנית ריאליטי,
אך נפשו
מבקשת
אחרת.

15.9.2012

*הקונגרס הבינלאומי ה-32 של משוררים,
ישראל-2012