Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הודות לשהיד

השהיד עזב את ביתו
וסכין חדה
באמתחתו.
הדרך ליהודי הראשון
קצרה: דקות מספר.
אל מול כל יהודי-יש שהיד.
בקול רם הוא מהלל את אלוהיו
דמו מנוטרל
יום ביומו.
הריסת ביתו אינה המענה-
את השנאה מעלה.
רעיונות תופסים כותרות:
מדינת קונפדרציה-שתי מדינות במדינה אחת
אחרים מצדדים בשתי מדינות-לשני עמים.
יש הדוגלים במדינה אחת לכל העמים.
ויש שרואים פתרון בעם אחד במדינה אחת.
הסכין מעוררת מחשבה.

4.12.2015